กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 – กรุงเทพฯ)

กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 – ขอนแก่น)

กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 – เชียงใหม่)

กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 – นครศรีธรรมราช)

กรมประชาสัมพันธ์ (สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 – พิษณุโลก)