Our Strong Product

HarrisHarris เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณภาพและเสียง, เครื่องมือทดสอบใยแก้วนำแสดง ซึ่ง ได้รับการยอมรับสำหรับในประสิทธิภาพสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการของสถานีโทรทัศน์ทั่วโลก จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สัญญาณภาพและเสียง, เครื่องมือทดสอบใยแก้วนำแสง มีความกะทัดรัดสามารถวิเคราะห์สัญญาณรบกวน เพื่อให้ระบบทำการตรวจสอบ วิเคราะห์การบีบอัดวิดีโอให้มีความสอดคล้อง และ 3 Gb / s ที่ดีที่สุด

Go to Harris website