Our Strong Product

BrainstormBrainstorm เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย อุตสาหกรรมออกแบบ Graphic ในการอากาศและภาพเสมือนของสตูดิโอ ซึ่งยังมีผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มากมาย ได้แก่ EasySet 3D, eStudio, เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ เสนอครอบคลุมสภาพแวดล้อมแบบ real-time 3D ที่มีถึงสี่ปัจจัยการผลิต SD / HD ทั้งหมดจาก PC นอกจากการนำเข้าวิดีโอภายจากภายนอกแล้ว ยังมีรูปแบบที่นิยมช้านอยู่ในระบบสามารถนำเข้ามาใช้งานได้ซึ่งจะทำให้ EasySet 3D มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

Go to Brainstorm website