Our Strong Product

AVIWEST​​AVIWEST ได้ถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายใน หลายประเทศทั่วโลก ถูกนำใช้โดยองค์กรระดับชาติ และระดับภูมิภาค ในหลายช่องรายการ รวมไปถึงหน่วยงานข่าว ทั้งยังถูกใช้ในการรักษาความปลอดภัยของกองกำลังตำรวจในหลายประเทศ

Go to AVIWEST website