Our Strong Product

LUMOSผู้ผลิตและจำหน่ายและวางระบบโคมไฟแบบหลอด LED ให้กับสถานีโทรทัศน์ หลายแห่งทั่วโลก โดย Lumos มีทีมงานและช่างที่มีประสิทธิภาพในการผลิตและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

Go to LUMOS website