Our Strong Product

TV LogicTV Logic เป็นผู้ผลิต Multi-format LCD Monitor ที่ครอบคลุมทุกการใช้งานในตลาดปัจจุบัน ซึ่งรวมไปถึง LED-backlight widescreen LCD ในรูปแบบ Multi-(HD / SD-SDI, Composite, Component, YC, DVI (w / HDCP)), มี Waveform/Vector scope, ลำโพงและตัวควบคุมเสียงในตัว มีรูปแบบที่สวยงามและเหมาะสมกับการใช้งาน คุณสมบัติเหล่านี้มารวมกันทำให้ TV Logic เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการใช้งานการออกอากาศและการผลิตรายการ

Go to TV Logic website